Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor deelname aan de Zomerochtend Wandeling Zeeland “Zak te Voet”.

1                     Algemene informatie

2                     Deelname aan de wandeling en inschrijving

3                     Regelementen en verboden

E.e.a. behoudens verleende toestemming van de organisatie.

4                     Aansprakelijkheid

5                     Intellectueel eigendom

6                     Persoonsgegevens

Op de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie in het kader van het event is de privacyverklaring van de organisatie van toepassing. Deze is te vinden op de website ZakTeVoet.nl/privacy

7                     Overige bepalingen