Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor deelname aan de Zomerochtend Wandeling Zeeland “Zak te Voet”.

1                     Algemene informatie

2                     Deelname aan de wandeling en inschrijving

3                     Regelementen en verboden

E.e.a. behoudens verleende toestemming van de organisatie.

4                     Aansprakelijkheid

5                     Intellectueel eigendom

6                     Persoonsgegevens

Op de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie in het kader van het event is de privacyverklaring van de organisatie van toepassing. Deze is te vinden op de website ZakTeVoet.nl/privacy

7                     Overige bepalingen

Op dit moment is het nog niet mogelijk om tickets te kopen voor Zak Te Voet editie 2025

Sorry

Op dit moment is het nog niet mogelijk om je aan te melden voor Zak Te Voet 2024.